8 Okt 2014

POHON BERKHASIAT MAGIS


Bedasarkan kepercayaan nenek moyang kita pohon - pohon langka seperti di bawah ini dianggap mempunyai khasiat magis. Kepercayaan ini terutama terdapat di masyarakat jawa sampai sekarang. dan pohon - pohon langgka tersebut biasa di tanam di kompleks keraton, baik Surakarta maupun Yogyakarta.

*Pohon Kepel
Untuk menghilangkan bau keringat yang tidak sedap, terutama bagi wanita. dan juga jika di tanam di pekarangan , bisa memberikan wibawa si pemilik rumah
*Jambu Darsono
Punya khasiat dikasihani oleh sesama manusia
*Jambu Tlampok Arum
Memancarkan nama harum bagi si pemilik rumah yang pekarangannya di tanami pohon itu
*Sawo Kecik
Dipercayai bila ditanam dipekarangan rumah sipemilik rumah akan selalu dihormati oleh orang lain
*Jeruk Klingkit
Mempunyai arti sipemilik rumah akan panjang umur, dan rejekinya akan terus menerus
*Gayam
Mampu mendangkalkan mata air, sehingga menyejukan hawa
*Kemuning
Bermakna menolak santet atau tenung,. Juga untuk mempelai, biasanya kemuning dipakai sebagai bedak untuk mengolesi mempelai supaya tidak terkenan kekuatan hitam
*Tanjung
Untuk penolak ular, dan biasanya ditanam di jalan menuju rumah
*Belimbing wuluh
Untuk kompres dan juga untuk penderita demam tinggi